Välkommen till
Christensson & Roth Advokater

Vår affärsidé är att med ett stort personligt engagemang ge våra klienter kvalificerad rådgivning av högsta kvalitet inom våra specialistområden.

Det kan vi göra tack vare våra tillgångar av kvalifikationer, kompetenser och egenskaper hos den personal som arbetar här.

GENVÄGARNYHETER
2013-10-16     Försäljning av tomter
Konkursboet för Boidé i Sverige AB utbjuder till försäljning  Fyra obebyggda tomter belägna i Nysättra Kvarn uta...

2013-10-10     Ang. ACME Associates AB i konkurs
Invändningstiden för inlämnat utdelningsförslag gick ut den 24 september 2013. Tingsrätten har ännu inte fastställt utdelning...